PAGE WEB+DB aplikácia za niekoľko minút. Ing. Ján ONDREJ (SAL) ondrejj@salstar.sk http://www.salstar.sk/doc/turbogears/
PREVIOUS NEXT