HOME LINKS SAL CLOSED SOFTWARE SEARCH MADE UP

PAGE Používanie adries: Máme sieť: 10.0.0.0/248 (8 adries) 1.: adresa siete: 10.0.0.0 2.: zvyčajne gateway siete: 10.0.0.1 3. - 7.: voľné, použiteľné 8.: broadcast: 10.0.0.7 Výpočty: Počet adries: N = 4,8,16,32,64,128 Adr.siete: musí byť deliteľná počtom adries Maska: 256 - N Broadcast: adresa_siete + N - 1
PREVIOUS NEXT