HOME LINKS SAL CLOSED SOFTWARE SEARCH MADE UP

PAGE Súborový systém / - koreň /etc - konfigurácie /boot - zavedenie OS /dev - zariadenia /bin - programy /sbin - systémové programy /usr - programy používateľov /var - premenlivé údaje (logy, fronty...) /var/log - záznamy programov /var/spool/mail - pošta používateľov /home - používatelia
PREVIOUS NEXT