HOME LINKS SAL CLOSED SOFTWARE SEARCH MADE UP

PAGE Príkazy (6) S - pozastavenie vypisu Q - pokracovanie vo vypise Bash: C - prerusenie behu ulohy na popredi Z - pozastav. behu ulohy na popredi bg - prelozi beh ulohy na pozadie bg %uhoha fg - prelozi beh ulohy na popredie fg %uhoha jobs - vypise obsah beziacich uloh jobs -l kill -9 %uloha - prerusenie behu ulohy alias - prezretie nastavenych aliasov alias = - nastavenie aliasu unalias - zrusenie aliasu !! - zopakovanie posledneho prikazu history - vypisanie zoznamu napisanych prikazov export PREM=OBSAH - nastavenie premennej
PREVIOUS NEXT