HOME LINKS SAL CLOSED SOFTWARE SEARCH MADE UP

PAGE Príkazy (8) tar cvf - zbali subory a adresare (rekurzivne) do archivu. Archivny subor by mal mat priponu .tar tar tvf - prezretie obsahu archivu (archiv by mal mat priponu .tar) tar xvf - rozbalenie suborov z archivu (obnovi aj podadresare). Archiv by mal mat priponu .tar) compress - skompresovanie suboru. K menu suboru sa prida pripona .Z uncompress - dekompresia suboru. Skompresovany subor ma pripnu .Z, po dekompresii sa pripona odstrani. gzip - kompresia suboru (ucinnejsia ako compress) k menu suboru sa prida pripona .z alebo .gz gzip -d - dekompresia suboru (s priponou .z, .Z alebo .gz). Po dekompresii sa odstrani.
PREVIOUS NEXT