HOME LINKS SAL CLOSED SOFTWARE SEARCH MADE UP

PAGE RPM rpm -ihv file.rpm - inštalácia rpm -Uhv file.rpm - upgrade alebo inšt. rpm -Fhv file.rpm - iba upgrade rpm -e balík - zmazanie rpm -qa - zoznam nainštalovaných balíkov rpm -qil balík - informácie o balíku
PREVIOUS NEXT