HOME LINKS SAL CLOSED SOFTWARE SEARCH MADE UP

PAGE Firewall (2) Čo môžeme s paketom robiť? ACCEPT - prijať DROP - zahodiť REJECT - odmietnuť REDIRECT - presmerovať na iný port SNAT - preklad adries (NAT) DNAT - spätný preklad adries ...
PREVIOUS NEXT