HOME LINKS SAL CLOSED SOFTWARE SEARCH MADE UP

PAGE Volanie z pobočkových ústrední Telefónne číslo sa skladá z predvoľby a čísla klapky. Predvoľba je definovaná na jednotlivých fakultách takto: Rektorát: 8 Dekanát prírodovedeckej fakulty: 8 Právnická fakulta: 08 Príklad: Chcete volať na vrátnicu PrF. Predvoľba pre Vašu tel. ústredňu je "8". V tel. zozname si nájdete, že číslo klapky vrátnice PrF je 4200. Na telefónnom aparáte teda vytočíte číslo 84200.
PREVIOUS NEXT