HOME LINKS SAL CLOSED SOFTWARE SEARCH MADE UP

PAGE Volanie do iných sietí IP telefónie Pre volanie do iných sietí IP telefónie z počítača potrebujete len vytoči» prísluąné číslo v národnom (055...) alebo medzinárodnom (+42155... alebo 0042155...) tvare. Pre volania z pobočkových ústrední potrebujete pred samotným číslom vytoči» predvoµbu.
PREVIOUS NEXT