HOME LINKS SAL CLOSED SOFTWARE SEARCH MADE UP

Linux a multimédiá.

Multimédiá sú v poslednom čase veľmi veľmi často spomínané. Existuje množtvo počítačových komponentov pre rôzne počítače. Najprv sa objavili zvukové karty a jednotky CD, neskôr zvukové karty a karty na zobrazovanie televízneho signálu. V tomto článku by som sa chcel venovať nielen programom pre tieto komponenty, ale aj ostatným programom, ktoré majú s multimédiami mnoho spoločné.

XMMS - X MultiMedia System

Ako už názov napovedá, tento program patrí práve do tejto kategórie programov. XMMS je hlavne prehrávač súborov MP3. [xmms] Väčšina ľudí ho pozná pod pôvodným názvom X11AMP. Dokáže prehrávať aj CD disky, súbory WAV, rôzne typy súborov MOD. Po doplnení o extra plugin prehráva aj MIDi súbory. Má niekoľko pluginov pre úpravu zvuku (napr. plugin ExtraStereo) a pluginy na podporu rôznych výstupov (OSS, ESD, ALSA, DiskWriter). Dokáže vytvárať zoznamy skladieb (playlisty). Má zabudovaný viacúrovňový ekvalizér. Na spríjemnenie výzoru obsahuje aj niekoľko vizuálnych zobrazovačov prehrávania. Ak sa niekomu nepáči jeho výzor, môže si stiahnuť iný "skin".

GATOS,XAVTV - Televízor

Program GATOS je TV prijímač pre televízne karty ATI. [gatos] Disponuje vyhľadávaním kanálov, nastavením jasu, kontrastu, hlasitosti a farebnej sýtosti, dolaďovaním kanálov. Dokáže zosnímať obrázok videosekvenciu vo formáte YUV. Ak máte xserver, ktorý podporuje DGA (dnes už väčšina), môžete obraz prehrávať na celej obrazovke, inak si môžete okno zväčšiť podľa vlastných požiadaviek. Pre použitie s inými TV kartami podporenými v jadre Linuxu existuje program XAVTV, poprípade nejaký jeho klon (napr. pre KDE), ktoré majú podobné vlastnosti ako zmienený GATOS.

GRADIO - počúvanie rádia

[gradio] GRADIO je program na ovládanie rádiokarty. Na ovládanie používa rozhranie jadra Linuxu. Môžete si v ňom naladiť 8 staníc. Nevýhodou je ručné ladenie. Podľa typu rádiokarty môžete ním ovládať aj hlasitosť.

GTCD,XMCD,KSCD - prehrávanie CD

[GTCD] GTCD je program na prehrávanie CD. Tento program je stavaný pre prostredie GNOME. Má základné ovládacie prvky, ako sú PLAY, STOP, PAUSE, REW, FF, EJECT. Vymoženosťou je využitie databázy CDDB. Ďalšie dobré prehrávače sú XMCD, KSCD, ...

XANIM, MTV a SMPG - prehrávanie videa

XANIM je vhodný na prehrávanie aninácií v AVI a MOV súboroch. Prehrávanie týchto súborov je na pomerne vysokej úrovni a za použitia dynamických knižníc voľne stiahnuteľných na internete dokáže prehrávať veľké množstvo kódovaní AVI súborov aj so zvuukovou stopou. Nedokáže ale prehrávať video na celej obrazovke. Prehrávanie MPEGov je pomalé, na obrazovke sa objavujú rôzne defekty obrazu a zvukovú stopu neprehráva vôbec. [mtvp] MTV je prehrávač video súborov MPEG a DAT. Nová verzia ich dokáže prehrávať aj na celej obrazovke pomocou prístupu DGA. Pri prehrávaní na celej obrazovke je potrebné povoliť Xservru režim s rozlíšením videosekvencie. Konfigurácie Xservra sú popísané v dokumentácii tohto programu. SMPG je taktiež prehrávač video MPEGov. Na prehrávanie zvukovej stopy používa splay a na prehrávanie video stopy mpeg_play. Mpeg_play je čisto softvérový prehrávač a preto potrebuje pomerne výkonný stroj (píše sa processor triedy PII, ale nemá problém ani s AMD K6-2 a PPro). Prehrávač nemá možnosť posúvať sa na časovej osi, ale je dostupný vrátane zdrojových textov, takže sa táto možnosť hádam čoskoro objaví.

GMIX - ovládanie hlasitosti

GMIX je program na ovládanie hlasitosti vstupov a výstupov zvukovej karty. [gmix] Je to program robený pre prostredie GNOME. Jeho ovládanie pomocou myši je veľmi jednocuché, ale ovládanie pomocou klávesnice je pomerne zložité. Podporuje ovládanie viacerých zvukových kariet naraz.

Diaľkové ovládanie

Na ovládanie programov GATOS, GRADIO a XMMS je možné použiť aj diaľkové ovládanie. Použije sa program LIRC (Linux Infrared Remote Control) a akýkoľvek diaľkový ovládač. Na sériový port počítača je ale potrebné pripojiť zariadenie na príjem infračerveného signálu z diaľkového ovládania. Na internete sa dajú nájsť pod označením IrMAN, poprípade sa dá postaviť aj jednoduchšie zariadenie.

HRY (Quake, Quake II, Doom, ...)

Hry nepochybne patria medzi multimediálne programy. Veď využívajú ako grafické tak aj zvukové vymoženosti počítača. Medzi prvé hry pod Linux patria hry v textovom režime a rôzne jednoduché kartové a iné hry pod XWindows. Neskôr začala firma ID software produkovať svoje hry. Tak vznikali hry Doom, Quake, Quake II, ... momentálne už aj QuakeArena (III), ktorý ale potrebuje kartu 3Dfx. Exituje aj kopa ďalších sharewareových hier, ako sú napr. Abuse, Hopkins FBI a ďalšie. Väčšina z týchto hier potrebuje k spusteniu originálnu verziu hry pre akýkoľvek iný operačný systém. Z tejto verzie využije dátový súbor a jej Linuxovú verziu si stiahnete na stránke autora alebo predajcu.

DEMÁ

Demá patria medzi ukážky multimediálnych možností počítača. Sú to programy, ktoré predvádzajú grafické a zvukové možnosti počítača. V poslednom čase sa ich strašne veľa začalo robiť pod operačným systémom Linux. Ako príklad je tu uvedená ukážka z dema LOOP ktoré beží v grafickom režime a z dema BB (ktoré celé beží čisto v ASCII grafike a potrebuje na prehrávanie len textový terminál a poprípade zvukovú kartu pre perfektnú hudbu).

[BB]

Záver

Ďalšiemu vývoju multimediálnych možností Linuxu už bránia len niektorí výrobcovia hardvéru, ktorí nechcú vydať popis pre programátorov GPL ovládačov pre ich kartu. Niktoré firmy sa snažia robiť ovládače sami, ale vývoj Linuxu je tak rýchly, že väčšina z týchto ovládačov je čoskoro po ich vytvorení zastaralých. Ostáva nám len dúfať, že v budúcnosti bude väčšina firiem napomáhať vývojárom programov a ovládačov pod Linux a nebudú im brániť v napísaní ovládača pre ich kartu.


Ing. Ján ONDREJ (SAL)
ondrejj (at) salstar.sk