HOME LINKS SAL CLOSED SOFTWARE SEARCH MADE UP

PAGE Hlavička videa vytvori» ako prezentáciu nahra» z obrazovky zostriha» prida» zvukovú stopu (ticho)
PREVIOUS NEXT