HOME LINKS SAL CLOSED SOFTWARE SEARCH MADE UP

PAGE Konfigurácia skenerov: Použitie interscanner-ov: SCANNERS=[ mimeparse(stream2file(decompress( libclam() ))) ] mimeparse - analýza MIME a inak kódovaných emailov decompress - dekompresia/rozpakovanie stream2file - konverzia medzi stream a file skenerom file2stream - konverzia medzi file a stream skenerom
PREVIOUS NEXT