HOME LINKS SAL PUBLIC SOFTWARE SEARCH MADE UP


            Inštalácia slovenčiny v Linuxe

                verzia 1.12

     6.1.2000, Ján ONDREJ (SAL) <ondrejj (at) salstar.sk>

1. Úvod

  Tento článok bude venovaný hlavne inštalácii fontov s diakritikou,
  inštalácii slovenskej klávesnice a poslovenčeniu niektorých aplikácií.
  Bude zameraný na systémy RedHat 5.X, 6.X, ale nemal by byť problém
  previesť úpravy v iných systémoch.

  Úvodom by som sa zmienil, prečo je lokalizácia (t.j. podpora národných
  jazykov) potrebná. Ak chete čítať slovenský text na počítači,
  potrebujete na to slovenské znaky. Ak chcete aj niečo napísať, musíte
  mať nainštalovanú aj slovenskú klávesnicu.
  
2. Inštalácia fontov s podporou slovenských znakov.

  Najprv si musíte nainštalovať balíky s fontami ISO8859-2. Sú to súbory:

   XFree86-ISO8859-2-1.0-9.noarch.rpm
   XFree86-ISO8859-2-100dpi-fonts-1.0-9.noarch.rpm
   XFree86-ISO8859-2-75dpi-fonts-1.0-9.noarch.rpm
   XFree86-ISO8859-2-Type1-fonts-1.0-9.noarch.rpm

  Nainštalujete ich príkazom:
   rpm -Uhv XFree86-ISO8859-2-*.narch.rpm

3. Inštalácia slovenskej klávesnice a knižnice libX11-forcedIM.

  3.1. RedHat 5.0, 5.1 a 5.2

  Tento krok použite iba v prípade, že máte nainštalovaný
  RedHat verzie 5.X. Pre RedHat 6.X prejdite na bod 3.2.

  Slovenskú klávesnicu a spomínanú knižnicu nainštalujete z balíka
  czsk. Nainštalujete ho príkazom:

   rpm -Uhv czsk-1.05-1.i386.rpm

  Pomocou programu X-configure-cs si nastavíte klávesnicu.
  Tento program podľa vášho výberu modifikuje súbor
  /etc/X11/XF86Config. Ak zadáte klávesnicu us_sk_qwerty, tak po
  spustení X servra nabehne US klávesnica, ktorú je možné prepnúť na
  slovenskú stlačením klávesu "Scroll Lock", alebo stlačením oboch
  klávesov "Shift". A tým by bola slovenská klávesnica hotová, ale k jej
  funkčnosti je ešte potrebné nainštalovať slovenské locales (viď ďalší
  bod).
  
  Súčasťou balíka je aj knižnica libX11-forcedIM. Táto knižnica je
  úpravou knižnice libX11, dodávanej s XFree86. Úprava sa týka
  spracovania compose, t.j. kombinácií klávesov s dĺžňom, mäkčeňom,
  dvojbodkou a vokáňom. Táto knižnica prinúti aplikácie, aby compose
  fungovalo správne. Jej inštalácia je potrebná hlavne pre aplikácie
  používajúce knižnicu libc5. RedHat 5.0 a vyššie obsahuje dve knižnice
  libX11.so. Jedna je pre aplikácie používajúce libc5 a druhá pre glibc
  (nazývanú aj libc6).
  
  Tento balík pridá aj skripty do /etc/profile.d, ktoré nastavia
  premenné pre knižnice forcedIM. Toto môže spôsobovať padanie
  niektorých programov. Doporučujem pred spúšťaním týchto programov
  tieto premenné zrušiť príkazmi:

   unset XLIB_FORCE_I18N
   export XLIB_FORCE_I18N

  3.2. RedHat 6.0 a 6.1

  Tento krok použite iba v prípade, že máte nainštalovaný
  RedHat verzie 6.X.

  Skript na nastavenie slovenskej klávesnice pre Xwindows je v balíku
  xreconfig. Nainštalujete ho príkazom:

   rpm -Uhv xreconfig-1.01-1.i386.rpm

  Po nainštalovaní ho spustíte príkazom xreconfig a vyberiete
  požadovaný typ klávesnice. Skript automaticky nakonfiguruje
  X font server pre používanie ISO8859-2 fontov a nastavi
  klávesnicu pre Xserver.

4. Správne nastavenie slovenčiny.

  Lokalizačné nastavenia sa nastavujú v súbore /etc/sysconfig/i18n.
  Tento súbor má vyzerať takto:

   LANG=sk
   LINGUAS=sk
   LC_ALL=sk_SK
   SYSTERM=linux-lat
   SYSFONT=lat2u-16.psf
 
  Nastavenie slovenskej klávesnice pre textovú konzolu sa prevádza
  v súbore /etc/sysconfig/keyboard zápisom:

   KEYTABLE="sk-qwerty"

  Poprípade tam môžete zapísat sk-qwertz alebo sk-qwerty-prog,
  sk-qwertz-prog.

5. Poslovenčenie niektorých aplikácií bežiacich na textovej konzole
  alebo v okne terminálu.

  5.1. Midnight commander

  Mingnight commander je súborový manažér podobný známemu Norton
  commander-u. Jeho lokalizácia je jednoduchá, pretože ju priamo
  podporuje. Klávesou F9 vyvoláte menu, zvolíte "Options", "Display
  bits..." a zapnete voľby: "(*) ISO 8859-1" a "[x] Full 8 bits
  input". Po tomto kroku bude MC vypisovať diakritické znaky správne
  a bude ich možné aj zadávať z klávesnice.
  Ak sa pri vstupe do niektorých adresárov bude zobrazovať hláška:
  "Warning: Couldn't change to ...", tak potrebujete lokalizovať knižnicu
  readline (iba pre staršie RedHat systémy).

  5.2. Joe

  Joe je priateľský a jednoducho používateľný textový editor. Ak v ňom
  chcete používať národné prostredie, potrebujete mať nainštalovanú
  slovenskú klávesnicu, slovenský font a navyše musíte povoliť
  zobrazovanie znakov s ASCII kódom 128-255 tak, ako sú (as is). To
  môžete spraviť zmazaním medzery v pred voľbou "-asis" v konfiguračnom
  súbore "joerc" (najčastejšie ho nájdete v adresári /usr/lib/joe/.
  Ďalšou možnosťou je pridanie parametra "-asis" pri spúšťaní programu.
  
  5.3. Lynx

  Lynx je textovo orientovaný WWW prehliadač. Znova je potrebné zadať
  kódovanie znakov. Robí sa to v jeho konfiguračnom súbore
  /etc/lynx.cfg. Pridáte alebo upravíte riadok:

   CHARACTER_SET:ISO Latin 2

  5.4. Pripojené disky

  Tento odstavec je venovaný pripájaniu partícií s Windows95. Tento nám
  na disk zapisuje názvy súborov so znakmi v kódovaní kódovej stránky
  852. Ak chcete, aby sa názvy súborov zobrazovali správne, budete na to
  potrebovať stabilný kernel 2.0.34 (alebo vyšší), prekompilované moduly
  NLS (hlavne 852 a ISO8859-2) a podporu vfat v jadre. Ďalej potrebujete
  v súbore /etc/fstab (alebo inde, podľa toho, kde pripájate partície)
  nastaviť, akú kódovú stránku táto partícia používa (codepage=852) a v
  akom kódovaní budú prebiehať vstupno-výstupne operácie
  (iocharset=iso8859-2). Tieto dva parametre môžete pridať k už
  existujúcim parametrom. Ak napríklad existuje v súbore fstab riadok:
   /dev/hda1 /mnt/c vfat nouser 0 0
  tak ho zmeníte na:
   /dev/hda1 /mnt/c vfat nouser,codepage=852,iocharset=iso8859-2 0 0

  5.5. Samba

  Samba je program, ktorý umožňuje Windows klientom zdieľať disky,
  tlačiarne a podobne. Po nastavení lokalizácie dokáže automaticky
  prekódovať znaky s diakritikou z kódovania 852 na ISO8859-2. Nastavuje
  sa to v sekcii global v konfiguračnom súbore /etc/smb.conf pridaním
  nasledujúcich riadkov do sekcie [global]:
   character set = iso8859-2
   client code page = 852

6. Poslovenčenie niektorých aplikácií bežiacich v XWindows.

  V tejto kapitole sa budem venovať problémom s niektorými aplikáciami.
  Niektoré programy nepoužívajú znakové sady z prostredia XWindows, ale
  vlastné. Tieto aplikácie treba prinútiť, aby používali sady znakov v
  kódovaní ISO Latin2. Robí sa to zväčša prikopírovaním daných znakových
  sád a úpravou niektorých súborov.
  
  6.1. Netscape Navigator & Netscape Communicator

  Netscape je svetoznámy prehliadač WWW stránok (hmm, kto by ho
  nepoznal). Ak sa pokúsime nejakú stránku vytlačiť, zistíme, že niektoé
  znaky nevytlačí správne. Potrebujeme na to skript, ktorý pred tlačou
  výstup Netscape-u trocha upraví. Ak máte poruke súbor programov
  pod názvom Power Tools 5.2 (alebo novší), tak si nainštalujte balík
  a2ps. Tento balík obsahuje program s názvom "ogonkify", ktorý
  nám veľmi dobre poslúži. V programe Netscape si zvolíte menu
  "File", vyberiete "Print" a v kolónke "Print Command"
  prepíšete "lpr" na "ogonkify -A -C -H -T -N | lpr".
  Môžete použiť aj program filtr. Na internete ho nájdete ako súbor s
  názvom "filtr". Netreba ho inštalovať, používa sa až priamo pri
  tlačení. Z menu "File" vyberiete "Print" a v kolónke "Print Command"
  prepíšete "lpr" na "filtr|lpr".
  
  Novší Netscape Navigator a Communicator už správne prekóduje
  aj kódovanie Windows-1250 na ISO8859-2.

  Na odstránenie problému s kódovaním vstupných políčok môžete použiť
  patch nspatch.pl. Je to perlovsky skript, ktorý upraví binárku
  programu netscape tak, aby miesto kódovania ISO8859-1 používal
  ISO8859-2. Pri jeho použití ho stačí spustiť a ako parameter
  zadat názov spustiteľného súboru programu netscape, napr.:

   ./nspatch.pl /usr/lib/netscape/netscape-communicator
  
7. Nejaké adresy so spomínanými programami:

   ftp://rak.isternet.sk/pub/linux/localization/SAL/redhat-5.2/RPMS/
     czsk-1.05-1.i386.rpm 
   ftp://rak.isternet.sk/pub/linux/localization/SAL/redhat-6.0/update/
     RedHat/RPMS/xreconfig-1.01-1.i386.rpm 
   ftp://rak.isternet.sk/pub/linux/localization/SAL/redhat-6.0/
     nspatch.pl

  Aktuálnu verziu tohto dokumentu nájdete na:
   http://www.salstar.sk/doc/?FILE=Slovak-HOWTO

8. Záver

  Ak si nainštalujete KDE (K desktop environment), môžete si zapnúť aj
  komunikáciu v slovenskom jazyku. Skoro všetky aplikácie potom budú
  vypisovať hlášky v slovenčine.

  Prostredie GNOME je už tiež celkom dobre preložené a plne
  podporuje vstup v kódovaní ISO8859-2.
  
  V takto nainštalovanom Linuxe môžete používať aj rôzne iné aplikácie,
  ktoré majú priamo podporu slovenčiny a slovenskej klávesnice (napr.
  LyX, alebo jeho KDE verziu klyx).
  
  V tomto texte som sa snažil zhrnúť všetky moje skúsenosti so
  spojazdňovaním slovenčiny v Linuxe. Niektoré veci som z toho skúšal
  iba pri písaní tohto textu, takže prepáčte prípadné chyby. Ak nájdete
  nejakú chybu, alebo Vám niečo nepôjde, tak ma kontaktujte na e-mail
  adrese ondrejj(at)salstar.sk.

9. Poďakovanie

  Týmto by som sa chcel poďakovať nasledujúcim ľuďom za
  pripomienky a vhodné návrhy pri mojom bádaní lokalizácie.
  Mená sú usporiadané podľa abecedy.

  Juraj Bednár <bednar@isternet.sk>
  Ján Derfiňák <derfinak@mail.upjs.sk>
  Peter Ďordík <dordik@pvt.sk>
  Peter Ivanyi <ivanyi@internet.sk>
  Jan Kasprzák <kas@fi.muni.cz>
  Stanislav Meduna <stano@trillian.eunet.sk>