HOME LINKS SAL PUBLIC SOFTWARE SEARCH MADE UP

Linux: Uvod LINUX

Linux je jadro operačného systému pre rôzne platformy počítačov. Má výhody UNIX-ovských systémov, je to freeware, existuje pre neho množstvo aplikácií. Väčšina aplikácií nevznikla špeciálne pre Linux, ale vznikli v rámci tzv. GNU projektu. Programy zahrnuté v GNU sú chránené tzv. GNU General Public License (GPL), ktorá garantuje každému právo tieto programy vlastniť a dávať ďalej.

Komu sa Linux zíde?

V prvom rade by ste mali pouvažovať, či sa Vam Linux oplatí naozaj inštalovať. Mali by ste vedieť, že sa pod ním priamo nedajú spúšťať aplikácie kompilované pre DOS. Tieto aplikácie môžete spúšťať v DOS emulátore, ale tento nemá 100 percentnú kompatibilitu. Existuje aj Windows emulátor, ale ten je ešte len vo vývoji. Linux sa Vám môže hodiť hlavne pri robení zadaní na predmety, ked sa pracuje pod operačným systémom UNIX. Zo zaujímavých aplikácií spomeniem Netscape - prehliadač WWW, gimp - grafický editor, lyx - textový editor s podporou slovenčiny, povray - program na generovanie 3D scén, mnoštvo rôznych aplikácií s podporou sietí.

Distribúcie Linux-u.

Distribúcie sú vlastne balíky operačného systému a jeho aplikácií. V súčasnosti sú najrozšírenejšími distribúciami Slackware, Debian, RedHat. V tomto článku sa budem venovať distribúcii Slackware 3.1, pretože je na území Slovenska najviac dostupná.

Slackware 3.1 môžete nájsť v Košiciach na anonymnom FTP servri kosice.upjs.sk v adresári /pub/linux/slakware. Túto distribúciu je možné inštalovať z diskiet 3.5". Je rozdelená na niekoľko balíčkov, ktoré je možné inštalovať zvlášť. Diskety sú označované jedným písmenom a za ním sa nachádza číslo diskety (napr. A1, X10, ...). Ak chcete niektorý balíček diskiet inštalovať, musíte ho mať kompletný.

Popis jednotliných balíčkov:

A základ systému (prekompilované jadro, základné programy, ...)
AP ďalšie aplikácie
D vývojové prostredie (kompilátory, knižnice, ...)
E GNU Emacs
F zoznam FAQ (často kladených otázok)
K zdrojové texty jadra
N sieťové aplikácie (mail, lynx, tin, ...)
T TEX, spracovanie textov
TCL TCL/TK na písanie skriptov
X xserver, potrebný pre prácu pod X Windows
XA aplikácie pre X Windows
XD vývojové prostredie pre X Windows
XV OpenLook window manager
Y hry

Čo je to X Windows?

X Windows je systém pre správu okien, ktorý sa stal štandardom pre operačné systémy UNIX. Pod Linuxom sa používa jeho freeware-ová verzia XFree86. Samotný systém X Windows je iba systém pre správu okien, ktorý poskytuje funkcie pre prácu s oknami a ich ovládanie. Poskytuje nástroje pre tvorbu grafických užívateľských rozhraní (GUI). Pre prácu s X Windows je ďalej potrebný nejaký ovládač okien (window manager). Medzi základné ovládače v Linuxe patria: fvwm, twm, olwm. Novším je ovládač fvwm95, ktorý vzhľadom pripomína Windows95.

Minimálne požiadavky na hardware.

Ako postupovať pri inštalácii?

Je niekoľko možných spôsobov inštalácie. Ak ste napojení na internet, môžete ho inštalovať priamo cez sieť. Ak nemáte napojenie, môžete ho inštalovať buď z diskiet, pevného disku alebo CD. V prvom rade potrebujete bootovacie diskety, z ktorých sa systém prvýkrát zavedie. Kópie diskiet nájdete na internete. Na diskety ich nakopírujete pomocou programu ´rawrite.exe´ pre DOS. Najprv sa musíte rozhodnúť, či chcete Linux inštalovať na partíciu, kde máte DOS, alebo mu vyhradíte osobitnú partíciu (partície disku sa rozdeľujú pomocou príkazu ´fdisk.exe´ v DOS-e, alebo pomocou programu ´fdisk´ v Linuxe). Keďže Linux má vlastný systém pre správu súborového systému ext2, bolo by lepšie vymedziť mu osobitnú patríciu. Keď ste sa rozhodli, môžete vytvorť prvú zavádzaciu disketu. Zo zmieneného ftp servra (z adresára /pub/linux/bootdsks.144 alebo /pub/linux/bootdsks.12) si stiahnete súbor ´bare.i´ a pomocou ´rawrite bare.i a:´ ho nakopírujete na disketu. Tento súbor je určený na použitie pre EIDE radiče diskov a CD-ROM s rozhraním ATAPI. Na druhú disketu nakopírujete buď súbor ´color.gz´ (tento v prípade, že inštalujete na osobitnú partíciu), alebo súbor ´umsdos.gz´ (ak inštalujete na partíciu DOS-u). Nájdete ich v adresári /pub/linux/rootdsks. Vložíte prvú disketu a stlačíte RESET. Nabehne Vám zavádzač Linuxu, ktorý sa ohlási nejakými textami a promptom:

LILO:

Tento prompt stačí oťuknúť klávesom ENTER. Po vyzvaní vložíte ďalšiu disketu. Po načítaní tejto diskety sa Vám objaví prompt:

login:

Prihlásite sa pod loginom ´root´ a spustíte program SETUP (napíšete do príkazového riadku setup a odklepnete ENTER-om). V programe SETUP si pomovou šípiek vyberáte z menu. Program setup môžete vyvolať aj kedykoľvek po inštalácii.

Ako postupovať po spustení programu SETUP?

Po spustení programu SETUP sa na obrazovke objaví menu, ktoré môžete ovládať pomocou kurzorových šípiek.

Ak chcete pridať swapovaciu partíciu, t.j. časť disku, ktorý sa bude používať vtedy, keď dôjde RAM, môžete začať voľbou ADDSWAP. Vyberiete si partíciu, ktorú budete takto používať. Na otázky "Use mkswap?" a "Activate swap space?" odpoviete "YES".

Voľba TARGET nastavuje partíciu, kam sa Linux bude inštalovať. Na otázku "Format, Check, No" môžete odpovedať Check. Na otázku "Inode density?" odpoviete podľa veľkosti partície, ktorú ste pre Linux určili. Odporúčam 1024 bytes. V nasledujúcom kroku dostanete otázku, či chcete mať partície DOS-u a OS/2 viditeľné z Linux-u.

Voľba SOURCE v základnom menu určuje, odkiaľ sa budú čítať inštalačné diskety.

Vo voľbe DISK SETS zaškrtnite tie balíčky, ktoré chcete inštalovať. Doporučujem najprv inštalovať iba základ systému (disky A) a po ich nainštalovaní bootnuť systém a spustiť SETUP znova (nezabudnite najprv nainštalovať LILO). Pri voľbe typu inštalácie doporučujem pre začiatočníkov voľbu NORMAL.

Vo voľbe CONFIGURE nastavíte tieto nainštalované programy. SETUP Vám ponúkne možnosť nastaviť alebo inštalovať nasledujúce:

INSTALL LINUX KERNEL - ak chcete nainštalovať iné jadro, než už je. Doporučujem preskočiť (voľba skip).

MAKE BOOT DISK - ak ste ešte LILO neinštalovali, radšej si bootovaciu disketu vytvorte. Pomôže Vám v prípade, že nebudete vediet Linux bootovať.

MODEM CONFIGURATION - nastavenia modemu.

MOUSE CONFIGURATION - nastavenie myši. Ak máte trojtlačítkovú myš na niektorom sériovom porte, zvoľte "Mouse Systems serial mouse". Ak máte dvojtlačítkovú myš, zvoľte "Microsoft compatible serial mouse".

CONFIGURE CD-ROM - nastavenie zariadenia, kde sa nachádza mechanika CD. Slackware 3.1 už má aj autodetekciu.

SCREEN FONT CONFIGURATION - môžete si nastaviť inú zvláštnu znakovú sadu. Inštalačky obsahujú niektoré celkom zaujímavé znakové sady.

LILO INSTALATION - k tejto voľbe sa vrátim neskôr.

CONFIGURE NETWORK - nastavenie siete.

GPM CONFIGURATION - odpovedzte "YES", ak chcete myš používať v textovom režime na kopírovanie blokov textu.

SENDMAIL CONFIGURATION - nastavenie programu na posielanie pošty.

Voľbou EXIT program SETUP ukončíte.

LILO - Zavádzač operačného systému.

LILO - LINUX LOADER dokáže zaviesť rôzne operačné systémy z pevného disku. Pomocou neho môžete pri bootovaní vyberať napr. medzi systémami DOS a Linux. Potrebujete ho inštalovať, ak nechcete zavádzať Linux z bootovacej diskety alebo z DOS-u. LILO pri bootovaní vyvoláte stlačením klávesy SHIFT.

Inštaláciu "LILA" začnete voľbou "Begin". Tu budete vyzvaní, aby ste zadali "OPTIONAL LINE" - tento riadok iba odklepnite, nemá zvláštny význam, "LILO TARGET LOCATION" - môžete zadať buď MBR, Root alebo Floppy. Ak nepoužívate OS/2 boot manager doporučujem voľbu MBR. "LILO DELAY" je čas, počas ktorého sa má čakať na stlačenie klávesy. Po uplynutí tohto času sa nabootuje systém, ktorý bol zadaný ako prvý.

Voľby "DOS", "OS/2" a "Linux" umožňujú nastavenie partícií, z ktorých sa bude zavádzať operačný systém. Ako prvú zadajte tú, ktorá sa má zaviesť štandardne, t.j. bez ťuknutia akejkoľvek klávesy pri bootovaní. Keď si vyberiete niektorú z týchto volieb, zobrazí sa zoznam partícií, ktorý vyzerá asi takto:

Device Boot Begin Start End Blocks System
/dev/hda1* 1 1 499 502960+ 6 DOS 16-bit >= 32MB

V tomto prípade zadáte "/dev/hda1". Na otázku "PARTITION NAME" zadáte názov partície, ktorý budete zadávať pri bootnutí tohto systému. Teraz zadáte "Install" a tým sa LILO nainštaluje.

Prihlásenie sa do systému.

Tesne po inštalovaní systému Linux ešte nie sú vytvorení žiadni používatelia okrem správcu systému. Tento správca má login ´root´, heslo nemá nastavené. Doporučujem heslo ihneď nastaviť. Nastavuje sa to príkazom ´passwd´. Nového používateľa môžete vytvoriť príkazom ´adduser´. Tento príkaz si vypýta nasledujúce položky:

Ak nezadáte UID, vyberie sa prvý voľný. Ak nezadáte GID, dostane sa do skupiny USERS. Po potvrdení správnosti sa môžete na novovytvorené konto prihlásiť.

Štruktúra adresárov.

Záklaná štruktúra adresárov je asi takáto:

/ koreňový adresár
/bin základné programy OS UNIX
/boot súbory potrebné pre zavedenie systemú do pamäte
/dev zariadenia
/etc základné konfiguračné súbory
/home domovské adresáre pre používateľov
/lib dynamicky linkované knižnnice
/lost+found údaje zachránené pri oprave disku
/mnt adresár pre pripájanie ďalších súborových systémov
/proc virtuálny adresár jadra systému
/root domovský adresár správcu systému
/usr programy určené pre používateľov
/usr/bin binárne používateľské programy
/usr/etc adresár s konfiguračnými súbormi
/usr/include hlavičkové (.h) súbory pre prekladač jazyka C
/usr/lib adresár knižníc
/usr/local programy inštalované mimo distibúcie
/usr/man manuály pre program ´man´
/usr/sbin programy pre správcu systému
/usr/src zdrojové texty
/bin/X11 súbory pre X Windows
/var adresár pracovných a administratívnych súborov systému
/var/adm zväčša iba linka na /var/log
/var/log záznamy o štarte a prevádzke systému
/var/spool/mail adresár s poštou používateľov
/sbin programy určené pre správu systému
/tmp adresár pre dočasné súbory, môže do neho zapisovať každý používateľ

V pokračovaní tohto seriálu budú základné informácie o nakonfigurovaní systému a X Windows.

- SAL -