HOME LINKS SAL PUBLIC SOFTWARE SEARCH MADE UP

Linux: Konfiguracia X Windows

LINUX (2.časť)

V tejto časti seriálu o LINUX-e sa budem venovať konfigurácii X-servra - programu pre spúšťanie aplikácií pre X Windows. X-server sa konfiguruje programom "xf86config". Tento program beží v textovom režime a komunikuje s používateľom pomocou otázok, na ktoré musíte odpovedať (niekedy stačí odklepnúť klávesou ENTER). Program xf86config sa spúšťa napísaním príkazu "xf86config" do príkazového riadka.

Po dvoch odklepnutiach ENTERom začína konfigurácia myši. Budete vyzvaní k zadaniu protokolu myši. Pre dvojtlačítkové myši a trojtlačítkové myši bez možnosti prepínania medzi 2 a 3 tlačítkami zadáte "Microsoft compatible", pre trojtlačítkové myši zadáte "Mouse systems". Na nasledujúce otázky budete odpovedať "y" alebo "n". Ak ste zadali myš typu Mouse Systems a Vaša myš je normálne v Microsoft compatibilnom móde, odpovedzte na "Enable ClearDTR and ClearRTS" "y". Ak používate trojtlačítkovú myš a máte problémy so stredným tlačítkom, odpovedzte na otázku "Emulate3Buttons" "y". Táto voľba Vám bude pomocou dvoch krajných tlačítok emulovať stredné. Na zakončenie inštalácie myši musíte zadať "Mouse device", zariadenie, pomocou ktorého sa bude k myši pristupovať. Ak ste myš inštalovali v setupe pri inštalácii systému, stačí odklepnúť ENTER-om.

Nasleduje konfigurácia klávesnice. Ak chcete používať pre rozloženie kláves XKEYBOARD, odpovedzte na otázku "Use XKB" kladne. Ináč budete môcť na premapovanie klávesnice používať klasický xmodmap.

Ak si neviete vybrať, stačí odklepnúť. Ak chcete používať klávesnicu pre generovanie nie-ASCII znakov a chcete používať ľavý Alt ako Meta kláves, odpovedzte na nasledujúcu otázku kladne.

Teraz nasleduje to najzložitejšie, konfigurácia monitora a videokarty. Aby ste správne odpovedali na nasledujúce otázky budete potrebovať manuál k monitoru a videokarte. Nedoporučujem experimentovať s nasledujúcimi hodnotami, pretože by ste mohli zničiť váš monitor.

Najprv zadáte rozsah horizontálnej synchronizácie (hsync) vášho monitora a potom rozsah vertikálnej synchronizácie (vsync). Nasleduje zadanie troch reťazcov, ktoré identifikujú monitor v nasledujúcom poradí: identifikátor monitora, predajca, model.

Nasleduje výber grafickej karty. Na otázku "Look at the card database" odpoviete "y", zobrazí sa zoznam podporovaných kariet. Ak ste si niektorú z nich vybrali, zadáte jej číslo (nájdete ho v prvom stĺpci zoznamu). ENTERom si prezeráte ďalšie stránky zoznamu.

Pri nasledujúcej voľbe si vyberiete, ktorý X-server sa má spúšťať. Máte na výber tieto možnosti:

1 XF86_Mono server - monochromatický server, ktorý beží na väčšine VGA-kompatibilných kariet.
2 XF86_VGA16 server - 16-farebný VGA server
3 XF86_SVGA server - 256-farebný SVGA server
4 akcelerovaný server

Na otázky "Set the symbolic link" a "Set it in /var/X11R6/bin" odpoviete "y". Nastaví sa symbolická linka pre štandardný X-server.

Pre ukončenie konfigurácie videokarty ešte musíte zadať veľkosť video pamäte, typu RAMDAC a Clockchip. RAMDAC a Ckockchip pre videokarty s čipom S3 zadajte GenDAC.

V ďalšom kroku máte možnosť zmeniť videorežimy, ktoré budú používané. Doporučujem túto voľbu preskočiť a doeditovať manuálne vo vygenerovanom konfigu.

Po ukončení programu xf86config sa vytvorí súbor "/etc/XF86config", ktorý obsahuje zadané hodnoty. Pomocou ľubovoľného editora môžete tieto hodnoty meniť.

- SAL -