HOME LINKS SAL PUBLIC SOFTWARE SEARCH MADE UP

Rychlokurz niektorych prikazov operacneho systemu Linux.
(Povodne pomocka na cvicenia operacnych systemov.)

V hranatych zatvorkach su uvedene nepovinne parametre,
ktore nemusia byt uvedene. Ak parameter nieje uvedeny
v hranatych zatvorkach, tak je povinny.
Znak '#' reprezentuje nejaku ciselnu hodnotu.

----------------------------------------------------------------------------

ls [-l] [-a] [adresar]
	vypis suborov v adresari
	-l = kompletny vypis
	-a = vsetky subory (aj skryte)
	adresar = adresar, ktory ma zobrazit
cd [adresar]
	nastavenie aktualneho adresara
	(vojdenie do adresara),
	ak chyba adresar, vojde do domovskeho adresara
mkdir adresar
	vytvorenie adresara
rmdir adresar
	zmazanie adresara
	(adresar musi byt prazdny a nikto ho nesmie mat nastaveny
	ako aktualny)
touch subor
	vytvorenie prazdneho suboru o dlzke 0 bytov
rm subor
	zmazanie suboru aj s jeho obsahom
cat [subor]
	zobrazenie obsahu suboru
more [subor]
	zobrazenie obsahu suboru so strankovanim,
	ovladanie:
		ENTER - dalsi riadok
		medzera - dalsia strana
		q - ukoncenie

----------------------------------------------------------------------------

man [#] prikaz
	zobrazi manualovu stranku ku prikazu,
	# je cislo sekcie, z ktorej ma byt manualova stranka zobrata
man -k prikaz
	zobrazi zoznam manualovych stranok o danom prikaze
date
	zobrazi aktualny datum a cas
head [-#] [subor]
	zobrazi prvych # (standardne 10) riadkov zo suboru,
	ak sa neuvedie nazov suboru, berie sa zo standardneho vstupu
tail [-#] [subor]
	zobrazi poslednych # (standardne 10) riadkov zo suboru,
	ak sa neuvedie nazov suboru, berie sa zo standardneho vstupu

----------------------------------------------------------------------------

Presmerovania:

< subor
	presmerovanie standardneho vstupu do suboru
> subor
	presmerovanie standardneho vystupu do suboru
	(povodny subor bude prepisany)
>> subor
	presmerovanie standardneho vystupu do suboru
	(obsah prida k povodnemu suboru na koniec)
| program [parametre]
	presmerovanie standardneho vystupu prveho programu
	na standardny vstup druheho programu
	Ukazka:
		program1 [parametre] | program2 [parmetre]

----------------------------------------------------------------------------

Kopirovanie a presuvanie:

cp zdroj ciel
	kopirovanie zdrojoveho suboru do cieloveho suboru,
	cesty suborov mozu byt rozne

mv zdroj ciel
	premiestnenie alebo premenovanie suboru (mozu byt oba naraz).
	Ak su zdrojova a cielova cesta rovnake a nazvy rozne,
	tak ide o premenovanie suboru.
	Ak su zdrojova a cielova cesta rozne, tak ide o premiestnenie
	suboru. Cielova cesta moze byt adresar, nemusi
	to byt nazov suboru.

----------------------------------------------------------------------------

passwd
	prikaz na zmenu hesla,
	slovnik slovicok, ktore vypisuje:
		current - sucasne heslo
		new password - nove heslo
		retype - opatovne napisanie
		too simple - prilis jednoduche heslo
		failed - operacia zlyhala, opakujte prikaz znova
		successfully - operacia prebehla vporiadku, heslo je zmenene

write [login]
	Jednosmerna komunikacia s pouzivatelom.
	Ukoncenie cez CTRL+D.

mail [login@kmi.science.upjs.sk]
	Poslanie email spravy danemu poucivatelovi.
	Vyplenenie (v zatvorke su komentare):
		Subject: (O com sprava bude)
		niekolko riadkov spravy ...
		.	(Bodka na prazdnom riadku ukonci telo posty.)
		Cc: (komu poslat kopie spravy
	Citanie posty - prikaz mail bez parametrov.
	Ovladanie prikazu mail:
		p #, <ENTER>	- citanie nasledujucej spravy
		h		- zobrazenie hlaviciek sprav
		m adresa	- odoslanie spravy na danu adresu
				 ekvivalent: mail adresa
		r #		- odpoved na email
		d #		- zmazanie emailu
		q		- ukoncenie (spravy oznacene na zmazanie
				 sa zmazu a precitane sa prenesu do
				 suboru mbox)
		x		- ukoncenie bez zmien

talk pouzivatel@pocitac
	Obojsmerna online komunikacia s pouzivatelom.
	Priklady:
		talk ondrejj@dec.upjs.sk
		talk ondrejj@skmi.science.upjs.sk

----------------------------------------------------------------------------

Textovy editor 'vi'.
Ovladanie:
	ESC - vyskok z rezimu vkladania textu
	i - vkladanie textu na miesto kurzora
	a - vkladanie textu za poziciu kurzora (o znak dalej)
	o - vkladanie textu na novom riadku za poziciou kurzora
Posuv:
	 k
	h + l
	 j
	CTRL f - dopredu o jednu stranku
	CTRL b - spat o jednu stranku
Mazanie:
	x - zmazanie jedneho znaku
	dw - zmazanie jedneho slova
	dd - zmazanie jedneho riadku
	p - nakopirovanie zmazanej casti na miesto kurzoru
Prepisovanie:
	r - prepisanie jedneho znaku (neprepne do rezimu vkladania)
	cw - prepisanie jedneho slova (prepne do rezimu vkladania)
Ukoncenie a ulozenie:
	:w! - ulozenie so zmenami
	:q! - vyskocenie z editora bez ulozenia zmien
	SHIFT ZZ - ukoncenie editora s ulozenim zmien
	:w subor - ulozenie zmenenych udajov do suboru
Ine:
	CISLO FUNKCIA - vykonanie nejakej funkcie niekolko krat
	Priklady:
		5x - zmazanie piatich znakov
		3dd - zmazanie 3 riadkov
		3iahojESC - vlozenie textu ahoj 3x

----------------------------------------------------------------------------

Textovy editor 'joe'.
Ovladanie:
	Pohyb kurzorovymi sipkami, PageUp (stranku nahor),
	PageDown (stranku nadol), Home (zaciatok riadku),
	End (koniec riadku), Delete (zmazanie znaku na ktorom je kurzor),
	Backspace (oznaceny <--, zmazanie znaku pred kurzorom),
	^Y (zmazanie jedneho riadku).
Napoveda (help):
	^KH
Vyhladavanie:
	^KF
	Potom zadaj text na vyhladanie.
	Potom sposob vyhladavania:
		i - nerozlisovat velke a male pismena
		r - zamienat (po otuknuti ENTERom zadaj retazec, ktorym
		  sa bude zamienat)
		  na otazku Yes, No, Rest, odpovedaj, ci retazec
		  chces zamenit, nie, alebo chces zamenit vsetky zvysne.
		b - spatne vyhladavanie (od pozicie kurzora smerom
		  na zaciatok textu)
Blokove operacie:
	^KB - oznacenie zaciatku bloku
	^KK - oznacenie konca bloku
	^KC - kopirovanie bloku
	^KM - premiestnenie bloku
	^KY - zmazanie bloku
	^KW - ulozenie bloku do suboru (pyta jeho nazov)
UNDO:
	^_ (ctrl+shift+'-') - vratenie zmien nazad
Obnova obrazovky:
	^R
Dalsie volby:
	^T - prechod do menu
		Autoindent - automaticke odsadzovanie riadkov
		WordWrap - automaticke zalamovanie riadkov
		Overtype - prepisovanie textu (inak je vkladanie)

----------------------------------------------------------------------------

who	- vypis prihlasenych pouzivatelov
w	- vypis procesov, ktore maju spustene prihlaseni pouzivatelia
finger	- vypis prihlasenych pouzivatelov (aj vratane mena),
	 vypis mozeme zistovat aj z ostatnyx pocitacov
	 format:
		finger		- vypis vsetkych na akt. systeme
		finger LOGIN	- vypise informacie o konkretnom pouzivatelovi
		finger @pocitac	- vypise informacie z daneho pocitaca
		finger LOGIN@pocitac - kombinacia poslednych dvoch
ps	- vypis procesov na systeme.
	 Bez parametrov vypise iba procesy pouzivatela, ktory ho spustil.
	 Parametre:
		-x - vratane skrytych procesov
		-a - vsetky procesy (aj ostatnych pouzivatelov)
		-u - vypise aj informaciu o pouzivatelovi
telnet	- prihlasenie na vzdialeny pocitac
	 Pouzitie:
		telnet [meno_pocitaca] [cislo_portu]
ftp	- prenos suborov medzi dvoma pocitacmi
	 Pouzitie:
		ftp [meno_pocitaca]
	 Na vyzvu login treba zadat login na pocitaci, kam sa pripajame.
	 V pripade, ze tam konto nemate, tak zadajte 'anonymous'.
	 Na vyzvu hesla zadate v pripade anonymneho pripojenia
	 svoju email adresu.
	 Prikazy programu ftp:
		ls - vypis zoznamu suborov
		cd - zmena aktualneho adresara
		bin - prepnutie na binarny prenos (inak je to ASCII)
		get subor - prenos suboru z FTP servra ku klientovi
			(stiahnutie suboru)
		put subor - poslanie suboru
		quit - ukoncenie programu FTP
		help - zoznam prikazov

----------------------------------------------------------------------------

Praca s postou s programom 'pine'.
 Menu:
  C - pisanie novych sprav
  I - zoznam prijatych sprav
  Q - ukoncenie programu
 Prechod medzi jednotlivymi podmenu:
  M - navrat na hlavne menu
  I - navrat na zoznam prijatych sprav
  Q - ukoncenie programu

Pri pisani novych sprav zadavate:
 To:    prijemca (adresat)
 Cc:    dalsi adresati (carbon copy)
 Attchmnt: pripojene subory
 Subject: o com sprava bude
 ----------
  Telo spravy ...

 Odoslanie: CTRL+X
 Zrusenie spravy bez odoslania: CTRL+C

Praca s prijatymi spravami:
 N - dalsia sprava (next)
 P - predchadzajuca sprava (previous)
 R - odpovedanie na spravu (reply)
 F - poslanie spravy inemu pouzivatelovi (forward)
 D - zmazanie (delete)

----------------------------------------------------------------------------

						Jan ONDREJ (SAL)