PAGE SQLObject / SQLAlchemy Python --> SQL Triedy -> tabuľky v DB Atribúty (premenné) -> stĺpce v DB Inštancie -> riadky v DB nepotrebujete zapísať SQL dotaz ručne podpora pre MySQL, PostgreSQL, sqlite, ... interakcia DB-Python aj naopak
PREVIOUS NEXT