PAGE Form validator kontrola správnosti zadaných údajov typ číslo, text, dátum, ... prázdne / neprázdne regulárny výraz iné... konverzia vstupných argumentov str->int str->datetime iné...
PREVIOUS NEXT