HOME LINKS SAL PUBLIC SOFTWARE SEARCH MADE UP

SAL's TF script

HELP

(pre verziu 2.4 a vyššie)

V tomto popise nájdeš popis konfigurácie a ovládania skriptu. Súbor skriptu si umiestni do domovského adresára. Potom vytvoríš súbor .worlds (tiež v domovskom adresári). Do tohoto súboru si môžeš uložiť osobné nastavenia skriptu. Skript sa dá používať aj bez neho.
Nastavenie svetov:
Svety sú pripojenia na talker alebo IRC robota. Každý talker je jeden svet. Ak ho máš definovaný a pridelíš mu nejaký kláves, tak sa môžeš kombináciou ESC a daný kláves pripojiť na daný svet.
Príklad:
/newtalker 1 mars mfp.sk 1111 SAL hheesslloo

Zadal som tu pripojenie cez klávesu 1 na talker menom MARS (u mňa nazvaný "mars"), ktorý je na adrese mfp.sk a pripájam sa na neho cez port 1111. Ďalej som uviedol meno a heslo pre automatické pripojenie.
Po spustení tfka sa na MARS pripojím stlačením ESC 1.
Ďalšie nastavenia:
Môžeš si ešte nastaviť, či pri príchode osobnej hlášky má skript zapípať. Štandardne je nastavené pípanie pre všetky udalosti, ak to chceš nastaviť inak, tak:
/set beeps=nthksx
Ak chcem, aby mi skript pípal iba pri prihlásení niekoho z notify, telloch a objatí, tak nastavím:
/set beeps=nth
Každé písmeno obsahuje jednu udalosť. Podrobnejší popis udalostí je na začiatku zdojového textu skriptu.
Ak si chceš upraviť aj pridávanie jednotlivých udalostí do TABKEY zoznamu, pridaj príkaz:
/set tfcmds=tspnhkawgqx
Každé písmeno opäť predstavuje jednu udalosť.
Ak Ti vadí, ze do TabKey zoznamu sa pridáva hug aj pre rovnaké pohlavie, ako si Ty, tak si nastav pohlavie. Nastavuje sa to príkazom:
/set gender=[m|f|z|n]
Písmeno 'm' je muž, písmená 'f' a 'z' sú pre ženu. Ak máš pohlavie 'n', tak objímaš oba pohlavia. Príklad nastavenia pre ženu:
/set gender=z
Ak sa Ti zdá byť málo 5 ľudí, ktorých zaradí skript do TABKEY zoznamu (viď nižšie), tak si to môžeš zmeniť cez:
/set tabkeymax=10

Ovládanie skriptu:
Kláves TAB Ti zobrazuje postupne príkazy, ktoré zrejme budeš chcieť zadávať. Do zoznamu sa postupne zaraďujú príkazy .tell, .hug, ... podľa toho, čo robíš alebo čo Ti píšu ostatní.
Kombinácia CTRL L obnoví obsah obrazovky.
Prepínanie medzi svetmi je možné jednak klávesami ESC a kláves svetu, alebo cez CTRL a W na prenutie na ďalší svet.
Program tf ukončíš príkazom /quit alebo klávesovou kombináciou ALT Q.