HOME LINKS SAL CLOSED SOFTWARE SEARCH MADE UP

PAGE Konfigurácia skenerov: Vynútené pou¾itie viac skenerov: SCANNERS=[ match_all( skener1(...), skener2(...), ... ) ]
PREVIOUS NEXT