HOME LINKS SAL CLOSED SOFTWARE SEARCH MADE UP

PAGE Konfigurácia skenerov: Jednoduché skenery: regexp_scan - vyhµadávanie regulárnych výrazov string_scan - vyhµadávanie textových re»azcov l_return - stále vráti status čistého súboru max_file_size - test na veµlkos» súboru mime_ext - test na príponu pripojeného súboru file_type - test na typ súboru (exe,zip,rar,...)
PREVIOUS NEXT